Absolutte nulpunkt

Det absolutte nulpunkt er den teoretisk lavest mulige temperatur som kan opnås i et makroskopisk system. Det absolutte nulpunkt har temperaturen 0 kelvin (-273,15 °C, -459,67 °F). Som en konsekvens af termodynamikkens love kan det vises at temperaturen aldrig kan blive eksakt 0 Kelvin - omend det er muligt at komme vilkårligt tæt derpå. Ved det absolutte nulpunkt vil alle molekyler og atomer i systemet være i grundtilstanden (det vil sige tilstanden med den lavest mulige energi) og systemet vil have den mindst mulige mængde kinetisk energi som er mulig ifølge fysikkens love.

Danske encyklopædi.

Look at other dictionaries:

  • Punkt — Et punkt er en stedsangivelse uden udstrækning. Punktets koordinater angives med samme antal som den dimension, punktet er i. Et uendeligt antal sammenhængende punkter danner en kurve. En lige kurve kaldes den en linje. Punkter findes inden for… …   Danske encyklopædi

  • Elektromagnetisk stråling — Elektromagnetisk energi, som udstråles fra ethvert legeme, hvis temperatur er højere end det absolutte nulpunkt. Den omfatter hele strålingsspektret fra de korteste til de længste bølgelængder og afhænger af legemets temperatur således, at jo… …   Danske encyklopædi

  • Kelvinskala — Temperaturskala, der bygger på samme relative inddeling som Celsiusskalaen. Den har dog ingen negative værdier, da nulpunktet ligger ved det absolutte nulpunkt …   Danske encyklopædi

  • Lene Vestergaard Hau — (født 1959) er ph.d. fra fysikstudiet på Århus Universitet og dansk forsker. Hun startede som forskerassistent i USA og har efterfølgende arbejdet for Rowland Institute for Science, der er et forskningscenter i Boston. Den 18. februar 1999 vandt… …   Danske encyklopædi

  • kryoteknik — kryo|tek|nik sb., ken, ker, kerne (teknik der arbejder med temperaturer omkring det absolutte nulpunkt) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.